Wasiat 6 Kewajipan Terhadap al-Quran

 

 

    Sekiranya kita mahu menjadi hamba Allah yang sayang serta menghayati al-Quran maka kita wajib tunai 6 kewajipan kita terhadap al-Quran barulah kita mampu bahagia dan berjaya di dunia dan akhirat iaitu :

Pertamanya kita mesti membaca al-Quran sehingga pandai. 

Keduanya kita mesti membaca al-Quran sehingga memahami isi kandungannya. 

Ketiganya kita mesti membaca al-Quran sehingga mampu menghafaz keseluruhan atau yang termampu oleh kita. 

Keempatnya kita mesti membaca al-Quran sehingga dapat mengamalnya dalam kehidupan seharian. 

Kelimanya kita mesti membaca al-Quran sehingga ia mampu dimasyarakatkan. 

Keenamnya kita mesti membaca al-Quran sehingga ia mampu didaulatkan


Hakcipta Darul Ulum 1427H