Wasiat 3 Perkara Perlu Segera

 

 

Sayyidina Ali Karramallahu wajhah memberitahu bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :

Jangan melengahkan dalam tiga perkara :

1. Solat apabila masuk waktu

2. Pengkebumian mayat apabila jenazah sudah siap

3. Perkahwinan seorang wanita bujang apabila jodohnya sudah didapati

 


Hakcipta Darul Ulum 1428H