Program Pengukuhan Bahasa Arab

 

Objektif

 

Pengisian

        Pembelajaran kitab tatabahasa Arab tradisional yang dipilih dan berbeza mengikut permintaan

 

 Program yang telah dilaksanakan

   

Pertama :  Pengajian Kitab Nahu 1