Pengajian Pondok Intensif

Sempena cuti sekolah

  Disember 2006

( belum tetap tarikh lagi )

 

 

PENGENALAN

 

 

JUDUL KITAB

 

 

MATLAMAT

 

 

PEMBIMBING

 

 

SYARAT UTAMA

 

         Terbuka kepada pelajar muslimin dan muslimat berumur 11 tahun hingga 25 tahun (rendah dan menengah)

         Penyertaan terhad 

TEKNIK PENGAJIAN

 

         Pengajian menggunakan metod tradisional iaitu pembacaan dan penerangan oleh seorang guru.

         Pelajar menerima pengajaran dan penerangan berdasarkan penyampaian guru

         Pelajar memerhati isi kandungan kitab serta membuat catatan ringkas.

 

TARIKH & TEMPAT

Pada :  Disember 2006  ( 2 minggu )

Madrasah Fununiah Tunjuniah, Pondok Tunjung, KM7, Jln Kuala Krai,  

16210 Mulong, Kota Bharu, Kelantan

  

 

 

 

ANJURAN BERSAMA

 

Pusat Kefahaman Islam AKI

&

Pondok Tunjung

 

 

 

YURAN PENYERTAAN

 

RM 190 sahaja*

(Termasuk penginapan, makan (4 kali sehari)

dan peralatan kursus)

 

 * Akan dikurangkan apabila ada pihak yang memberi sumbangan sebagai penganjur bersama

 

TARIKH TUTUP PENYERTAAN

 

 

Sebarang pertanyaan;

 

Tel :09-7659088, 09-7644099 Fax:09-7659099 H/p : 019-9388902

(Ustaz Shairazi atau Ust Muhammad Tolib ) 

Tel: 09-7126708 / 09-7124313

(Ust.Abd. Ghani/ Usth. Siti Jamaliah)-Pondok Tunjung

Laman Web:aki2004.tripod.com

e-mail: islamkini04@yahoo.com

(Hubungi waktu pejabat)

 

 

 

 

 

BORANG PENYERTAAN

 

Nama      : ..       

Alamat   :

                   

                   

T/Lahir     :

No. K/P     :

Sekolah   :

                   

                   

Tel             :     ____________________________

Fax           :     ____________________________

E-mail       :     ____________________________

 

Tandatangan :                  Tarikh :

 

..                  ..