Tingkatan & Cabang Iman

 

 


  Oleh : Ustaz Zamri bin Mat Isa

 

Iman adalah asas kepada akidah yang benar. Iman penentu kepada ketaqwaan di dalam membentuk kepatuhan kepada Allah, di dalam semua aspek kehidupan. Nilai keimanan yang tertanam di jiwa, akan memandu seseorang ke jalan yang diredhai Allah.

 

ü      Tingkatan Iman

 

1) Iman berada pada satu tahap:

Iman pada peringkat ini, berada pada satu tahap yang sama dari awal hingga ke akhir. Iman ini adalah iman milik para malaikat sahaja.

 

2) Iman sentiasa bertambah:

Iman yang sentiasa bertambah ialah iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Iman mereka tiada pernah berkurang.

 

3) Iman yang terkadang bertambah dan berkurang:

Iman umat Islam, yang selain dari nabi dan rasul adalah berada di tahap bertambah dan berkurang. Pertambahan atau pengurangan tersebut disebab oleh beberapa faktor, antaranya amalan dan iktikad di hati.

 

 

4) Iman ada permulaan dan tiada pada akhirnya:

Iman ini adalah iman milik iblis dan rakan sekutunya. Pada peringkat awal iblis beriman kepada Allah. Apabila diperintahkan agar sujud kepada Nabi Adam, iblis enggan dan takbur, lantas membawa kepada kekufurannya kepada Allah selama-lamanya.

 

ü      Pertambahan Iman

 

Iman seseorang akan bertambah jika ditingkat dan diperbanyakkan amalan kebajikan melalui  Cabangan Iman sebanyak tujuh puluh tujuh cabangan;

 

 1. Syahadah
 2. Mandi Hadath
 3. Berwudhuk
 4. Sembahyang fardhu
 5. Puasa ramadhan
 6. Menunaikan fardhu haji
 7. Jihad (perang dijalan Allah)
 8. Hijrah ke jalan Allah.
 9. Istiqamah di dalam ketaatan
 10. Mendirikan jemaah
 11. Nasihat keagamaan
 12. Amar ma'ruf
 13. Menegah kemungkaran
 14. Adil
 15. Menunaikan amanah
 16. Benar
 17. Menyempurnakan janji
 18. Menahan diri dari menyakiti seseorang
 19. Bakti kepada kedua ibubapa
 20. Menghubungi persaudaraan
 21. Menghormati jiran
 22. Memuliakan tetamu
 23. memelihara lidah dari bertutur sia-sia
 24. memelihara lidah dari perkataan mungkar
 25. cemburu pada yang dipuji
 26. Meninggalkan berkata sia-sia digantikan dengan perkataan baik
 27. Taqwa
 28. Qana'ah
 29. Wara'
 30. Mengesakan Allah
 31. Percaya dengan sifat Allah
 32. Beriman dengan qadha' dan qadar
 33. Beriman dengan nabi
 34. Beriman dengan kitab
 35. Beriman dengan Malaikat
 36. Beriman dengan al-Qur'an membatalkan kitab sebelumnya
 37. Percaya dengan adanya syaitan dan jin
 38. Tidak membunuh orang Islam
 39. Tidak mengkufurkan seorang pelaku dosa besar (selain syirik)
 40. Niat di dalam ibadat yang perlu kepada niat.
 41. Ikhlas
 42. Bertaubat
 43. Bersabar
 44. Bersyukur
 45. Zuhud
 46. Tawakkal
 47. Khauf
 48. Kasihkan Allah
 49. Kasihkan rasul
 50. Kasih kerana Allah, marah kerana Allah
 51. Kasih kepada Syaidina Ali
 52. Kasih kepada para sahabat
 53. Iktikad manusia selepas para nabi yang mulia ialah khulafa ar-Rasyidun dan dan enam sahabat yang digembirakan dengan syurga iaitu, Thalhah bin 'Ubaid, Zubir bin al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman dan Abu Ubaidah 'Amir bin al-Jarrah.
 54. Kasih kepada sahabat nabi yang ahli Anshor
 55. Kasih sesama saudara Islam, seperti dirinya.
 56. Taat kepada pemimpin yang adil
 57. Adil di dalam berkata-kata
 58. Meninggalkan dusta
 59. Malu
 60. Husnul Khuluq
 61. Baik pergaulan dengan sanak saudara
 62. Perbanyak ZikrulLah
 63. Ilmu bermanfaat
 64. Yakin pada agama
 65. Benci kepada kekufuran
 66. Iktikad suaut ketika dibanasakan alam ini
 67. Percaya alam barzakh
 68. Percaya kekal segala roh di dalam kubur
 69. Beriman dengan seksa kubur
 70. Kebangkitan dari alam kubur
 71. Percaya hari kiamat
 72. Perhitungan amalan
 73. Titian Sirath
 74. Percaya kolam Nabi
 75. Percaya syurga dan neraka
 76. Percaya dapat melihat Allah Di dalam syurga
 77. Membuang yang menyakiti di jalan

 

Semuanya akan membawa kepada pertambahan iman seseorang kepada Allah.

 

 

ü      Penyusutan Iman

 

Iman seseorang akan berkurangan jika tidak diperbanyakkan amalan kebajikan dan disertakan dengan perkara yang dimurkai oleh Allah antaranya, Murtad, melakukan dosa besar dan  mengekali dosa kecil.

 


  Petikan daripada kertas kerja Asas Fardu Ain Bab Aqidah untuk program AKI

© Hakcipta AKI 2004