Perkara Yang Merosakkan Iman

 

 


  Oleh : Ustaz Zamri bin Mat Isa

 

 

Perkara asas yang membawa kepada kerosakan aqidah ialah melalui tiga cara:

 

1. Iktiqad

 

Iktiqad kepada yang selain dari Allah sebagai Tuhan. Akidah yang salah seperti akidah penganut agama kristian, akidah orang yahudi dan sebagainya. Konsep bertuhankan kepada dewa-dewa dan penunggu.

 

2. Perbuatan

 

Perbuatan yang merosakkan akidah seperti rukuk (dengan niat membesarkan makhluk) atau sujud kepada makhluk yang selain dari Allah. Melakukan upacara pemujaan seperti menyembelih kerbau balar kepada dewa atau penunggu dan sebagainya.

 

3. Perkataan

 

Mengatakan dengan tidak wujud Allah. Termasuk di dalam pengucapan yang merosakkan akidah seperti mengatakan tuhan kepada Fir'aun, atau melalui penghinaan terhadap agama Islam.

 

  • Dari tiga perkara tersebut kerosakan akidah akan terhasil pada rukun iman:

 

a)      Akidah bertentangan terhadap Allah

 

Seperti tidak percaya kepada kewujudan Allah, sepertimana pegangan ethiesisme dan komunisme. Percaya kepada sesuatu dari makhluk seperti busut, pohon besar dan lain-lain, seperti kepercayaan animesisme. Percaya kepada kekuasaan batu berhala, patung dan sebagainya, seperti kaum hindu, buddha dan sekutunya. Berpegang kepada konsep berbilangnya Allah, seperti kepercayaan penganut kristian dengan konsep trinity. Berpegang dengan konsep Qadimnya alam, atau tiada pencipta alam ini. 

 

b)      Akidah bertentangan terhadap Malaikat

 

Akidah bertentangan terhadap malaikat seperti menafikan kewujudan mereka. Menafikan sikap kepatuhan mereka di dalam menjalankan tugasan. Menafikan kebenaran tugasan para malaikat, seperti pegangan sesetangah puak syiah, bahawa malaikat Jibril tersalah menurunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, yang sebenar kepada Syaidina Ali.

 

c)      Akidah bertentangan terhadap Rasul

 

Berpegang kepada kepercayaan yang menyalahi dari sifat-sifat wajib bagi rasul. Seperti beriktikad nabi atau rasul dari kalangan pendusta, penipu, si hidung belang atau sebagainya. Adanya dibangkitkan nabi selepas dari nabi Muhammad, atau membenarkan dakwaan nabi palu tersebut.

 

d)      Akidah bertentangan terhadap Kitab

 

Tidak percaya dengan kebenaran kitab-kitab Allah. Tidak percaya dengan al-Qur'an, Taurat, Injil dan Zabur (yang asli, sebenar dari Allah).

Menolak al-Qur'an atau hukuman di dalamnya.

 

e)      Akidah bertentangan terhadap hari akhirat

 

Tidak percaya kepada kebangkitan semula selepas kematian. Menafikan syurga dan neraka. Menafi dosa dan pahala. Menafi hari kiamat. Menafikan perhitungan segala amalan

 

f)       Akidah bertentangan terhadap qada' dan qadar

 

Tidak percaya dengan ketetapan baik atau buruk semua dari Allah.

 

Tidak tetap hati dengan Islam iaitu berpapah hati antara menjadi Islam dengan menjadi kafir (penganut agama lain) atau bercita-cita untuk menjadi penganut agama lain pada suatu masa akan datang, juga menjadi perkara yang merosakkan iman.

 


  Petikan daripada kertas kerja Asas Fardu Ain Bab Aqidah untuk program AKI

© Hakcipta AKI 2004