HIKMAT ZAKAT FITRAH


Antara hikmat yang dapat dirasai dengan mengeluarkan zakat fitrah ialah :

1. Dapat berkongsi bersama kegembiraan dalam menyambut hari raya antara golongan berkemampuan dengan golongan fakir miskin yang memerlukan bantuan

2. Ia merupakan antara ungkapan syukur atas nikmat Allah yang dilimpahkan kepada orang yang berpuasa

3. Dapat menutupi kekurangan yang berlaku pada bulan Ramadhan dan sebagai penyucian terhadap ibadat puasa sehingga ia diterima oleh Allah

4. Membersihkan diri daripada sifat bakhil bagi harta milik dirinya sendiri dan tamak terhadap harta milik orang lain

5. Menjalin ikatan persaudaraan yang lebih rapat dengan membentuk sikap penyayang di kalangan umat Islam


Hakcipta AKI 2004